Automatyczne utworzenie deklaracji VAT-UE i korekty VAT-UEK

Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów:

Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów:

Wewnątrzwspólnotowe świadczenia usług: