Biała lista VAT: hurtowa weryfikacja kontrahentów/ podatników

Należy wprowadzić numer NIP i numer rachunku bankowego (NRB – 26 cyfr) po jednej parze na linię zgodnie z poniższym przykładem:

Zobacz VIDEO

Możliwe jest kopiowanie w excelu  dwóch kolumn (NIP+NRB) i wklejenie bezpośrednio do formularza. Zalecamy format tekstowy komórek z numerem NRB w excelu.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: admin@vat-number-validation.eu

Formularz weryfikacji płatników VAT

Formularz weryfikacji płatników VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak i dlaczego sprawdzać kontrahentów/ podatników na białej liście VAT

Biała lista ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji, w tym pozwolić na spełnienie warunku dołożenia należytej staranności przy weryfikacji statusu podatnika, ważnych dla odpowiedzialności za zobowiązania w VAT przy odwrotnym obciążeniu tym podatkiem.

Dane które znajdują się na białej liście podatników VAT aktualne są na dzień złożenia zapytania (na dzień sprawdzenia) o status kontrahenta.

biała lista

Biała lista VAT – Rachunek VAT na wykazie podatników

Poza kontrolą statusu kontrahenta jako podatnika VAT, najważniejszą informacją na białej liście podlegającą weryfikacji , jest numer rachunku bankowego kontrahenta. Kontrolę należy wykonać przed realizacją przelewu lub najpóźniej 3 dni od tej daty. W przypadku rozbieżności pomiędzy numerem rachunku z białej listy a rachunkiem na który przelano środki należy wyjaśnić przyczynę rozbieżności.

Jeśli środki przelane zostały na inny rachunek to konsekwencją może być brak możliwości rozliczenia w kosztach podatkowych poniesionego wydatku na poczet towaru lub usługi. Dla przedsiębiorców nie rozliczających kosztów (opodatkowanych ryczałtowo lub kartą podatkową) ta sankcja nie nie będzie występować ale  zarówno u tych podmiotów, jak i wszystkich pozostałych podmiotów konsekwencją będzie dodatkowo odpowiedzialność solidarna za podatek VAT wynikający z tej umowy. W przypadku kiedy podatek ten nie został przez sprzedawcę uregulowany, nabywca może ponieść odpowiedzialność i zostać zmuszony do ponownego zapłacenia tego podatku (mimo, że ujęty był już  w cenie towaru brutto na rzecz sprzedawcy).