Co je to systém VIES (VAT Information Exchange System )?

By | July 17, 2016

VIES je elektronický systém, který umožňuje přenos informací týkajících se registrace k DPH v rámci Evropské unie (tzv. ověřování platnosti DIČ k DPH). Prostřednictvím systému VIES jsou zároveň mezi daňovými správami jednotlivých členských zemí elektronicky přenášeny informace o intrakomunitárních dodání zboží.

Rychlé ověření DPH čísel


Jak jsou tyto informace získávány?

Informace týkající se registrace k DPH jsou shromažďovány jednotlivými daňovými správami a vkládány do národních databází. Totéž platí i u údajů o intrakomunitárních dodání zboží, které plátci DPH uvádějí v souhrnných hlášeních.


 

Proč mě někteří dodavatelé software žádají o DIČ, když nakupuji prostřednictvím Internetu ?

Poskytovatelé elektronických služeb, např. antivirových programů, jsou povinni prodávat služby za cenu s DPH. Pokud je však příjemce služby registrovaný k DPH, potom za určitých okolností odvádí DPH tento příjemce namísto poskytovatele služby. Z tohoto důvodu může poskytovatel požádat příjemce služby o sdělení jeho DIČ pro účely DPH, aby věděl, zda bude službu poskytovat za cenu s nebo bez DPH. Pokud příjemce nemá platné DIČ pro účely DPH, potom bude DPH odvádět poskytovatel. V případě zájmu o další informace navštivte: “VAT on e-services”


Jak jsou získaná data aktuální?

Údaje jsou poskytovány v reálném čase. Kdykoli provádíte ověření, Váš dotaz je vždy postoupen členskému státu, který DIČ pro účely DPH vydal, za účelem aktuálního ověření, zda-li je DIČ platné.


Mohu žádosti o ověření prostřednictvím webové služby VIES zasílat dávkově?

Nikoli. Systém umožňuje ověřování pouze pro jednotlivé žádosti.


Je možno získat i další informace?

Nikoli. Získat je možno pouze informaci, že dané DIČ je či není platné.


Pokud systém uvede, že je dané DIČ neplatné, jak mám dále postupovat ?

DIČ může být neplatné z více důvodů. Nejprve se obraťte na Vašeho obchodního partnera s dotazem, zda-li je DIČ, které Vám sdělil, skutečně správné (správný počet znaků, správná délka). Pokud je i po prověření u obchodního partnera DIČ nadále zobrazované jako neplatné, měli byste požádat Vašeho obchodního partnera, aby kontaktoval svého správce daně.


Je třeba znát platné DIČ pro účely DPH obchodního partnera předtím, než uskutečním intrakomunitární dodání ?

Pokud chcete dodávat zboží do jiného členského státu za cenu bez DPH, měli byste se ujistit, že osoba, které chcete zboží dodávat, je registrovaná k DPH v jiné členské zemi a zároveň, že zboží skutečně opustilo či opustí území vašeho státu a bude přemístěno do jiné členské země. Toto platné DIČ pro účely DPH musí být uvedeno zároveň i na faktuře.


Potřebuji znát platné DIČ pro účely DPH pro sestavení souhrnného hlášení?

Ano. DIČ Vašeho obchodního partnera uváděné v souhrnném hlášení musí být správné.


Co je to souhrnné hlášení?

Plátce DPH, který dodává zboží do jiného členského státu EU, informuje svého správce daně o všech dodáních do jiného členského státu uskutečněných během kalendářního čtvrtletí právě na formuláři souhrnné hlášení.

 


Je možno získat informace o algoritmech, na jejichž základě jsou tvořeny DIČ pro účely DPH v jednotlivých členských zemích?

Evropská komise nemůže tyto informace poskytovat. Nicméně, formální struktura DIČ v jednotlivých členských zemích je uvedena v následující tabulce.
VAT identification number structure (CS)

Členský stát Structure (CS) Format (CS)*
AT-Rakousko ATU99999999 1 block of 9 characters (cs)
BE-Belgie BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulharska BG999999999 or
BG9999999999 (cs)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (cs)
CY-Kypr CY99999999L 1 block of 9 characters (cs)
CZ-Česká republika CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(cs)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (cs)
DE-Německo DE999999999 1 block of 9 digits (cs)
DK-Dánsko DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (cs)
EE-Estonsko EE999999999 1 block of 9 digits (cs)
EL-Řecko EL999999999 1 block of 9 digits (cs)
ES-Španělsko ESX9999999X4 1 block of 9 characters (cs)
FI-Finsko FI99999999 1 block of 8 digits (cs)
FR-Francie FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (cs)
GB-Velká Británie GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (cs)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (cs)
HU-Maďarsko HU99999999 1 block of 8 digits (cs)
IE-Irsko IE9S99999L 1 block of 8 characters (cs)
IT-Itálie IT99999999999 1 block of 11 digits (cs)
LT-Litva LT999999999 or
LT999999999999 (cs)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (cs)
LU-Lucembursko LU99999999 1 block of 8 digits (cs)
LV-Lotyšsko LV99999999999 1 block of 11 digits (cs)
MT-Malta MT99999999 1 block of 8 digits (cs)
NL-Nizozemí NL999999999B998 1 block of 12 characters (cs)
PL-Polsko PL9999999999 1 block of 10 digits (cs)
PT-Portugalsko PT999999999 1 block of 9 digits (cs)
RO-Rumunska RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (cs)
SE-Švédsko SE999999999999 1 block of 12 digits (cs)
SK-Slovenská republika SK9999999999 1 block of 10 digits (cs)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; “+” or “*”
L: A letter (CS)
Notes:

1: The 1st position following the prefix is always “U”.
2: The first digit following the prefix is always zero (‘0’).
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always “B”. (CS)


Jak mám postupovat, pokud se mé DIČ pro účely DPH zobrazuje jako neplatné?

Webové stránky Evropské komise fungují na principu ověřování platnosti DIČ na základě informací získaných z databázích jednotlivých členských zemí. Pokud se vaše DIČ zobrazuje jako neplatné, měl by jste se obrátit na vašeho správce daně.


Jak mám postupovat, pokud se DIČ pro účely DPH mého obchodního partnera zobrazuje jako neplatné?

Webové stránky Evropské komise fungují na principu ověřování platnosti DIČ na základě informací získaných z databázích jednotlivých členských zemí. Pokud se DIČ vašeho obchodního partnera zobrazuje jako neplatné, měl by jste se obrátit na jeho správce daně.


Co mám dělat, pokud webové stránky nefungují?

Webové stránky Evropské komise fungují na principu ověřování platnosti DIČ na základě informací získaných z databázích jednotlivých členských zemí. Jinak řečeno, prověření probíhá v databázi toho členského státu, jehož DIČ ověřujete.

Některé části systému mohou být v určitou dobu nefunkční z důvodu údržby a zabezpečování dat databází jednotlivých členských zemí.

Jedná se o známý problém a Komise spolupracuje s členskými zeměmi na zajištění minimální doby potřebné pro aktualizaci jednotlivých databází.


Je možné zjistit jméno nebo adresu vztahující se ke konkrétnímu DIČ?

Některé členské země dovolují zobrazovat jméno a adresu osob registrovaných k DPH, pokud je zadané DIČ platné. Pokud však není jméno/adresa zobrazeno, znamená to, že příslušný členský stát neumožňuje zveřejňování těchto údajů.

Zákazníci mají právo získat od své vlastní daňové správy potvrzení, že dané DIČ se vztahuje k danému subjektu/adrese.


Je možné mít otevřené rozhraní ke stránkám Komise?

u službu, jako webová stránka pro interaktivní overování DIC poskytuje služba SOAP. Vymezení odpovednosti za tuto službunápoveda a Nejčastější dotazy jsou platné i pro tuto službu. WSDL soubor lze získat zde. Otázky technické povahy mužete posílat TAXUD – Vies on Internet.


Je možno získat DIČ pro účely DPH obchodního partnera, známe-li jeho jméno a adresu?

Komise nemá přístup k těmto informacím.
Webové stránky Evropské komise umožňují pouze ověření DIČ obchodních partnerů. DIČ pro účely DPH by mělo být sděleno přímo ze strany obchodního partnera.


Q18 : Co mám dělat, pokud nemohu zkontrolovat platnost DIČ svého obchodního partnera?

Pokud se domníváte, že váš obchodní partner není plátce DPH, neměli by jste dodávat zboží za cenu bez DPH, ale za cenu včetně DPH.


Rakouské DIČ má kód „ATU“, ale podle webových stránek Komise by mělo rakouské DIČ obsahovat pouze kód „AT“.

Správný kód Rakouska je „AT“. Prvním znakem rakouských DIČ je však vždy „U“. Při ověřování rakouských DIČ je třeba vkládat „U“ jako první znak.


Existuje nějaká databáze, která by obsahovala všechny osoby registrované k DPH?

There does not exist a European data base with VAT registered persons.The Commission web site is connected to the Member States VAT databases respectively and the verification is based on the information available in the respective database.


Kde je možno získat více informací o DPH jednotlivých daňových správ?

Tyto informace lze získat na: “VAT in the European Community” publication.


What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente