Tag Archives: Podatek VAT

System Wymiany Informacji o podatku VAT

Od 1 stycznia 2004 r. aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje w Unii Europejskiej System Wymiany Informacji o podatku VAT jest Rozporządzenie nr 1798/2003 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Przepisy rozporządzenia dają prawo administracjom podatkowym do wymiany informacji o VAT w… Read More »