Tag Archives: System VIES

System VIES

Jednym z ważniejszych zadań , nałożonym w/w rozporządzeniem na polską administrację podatkową jest stworzenie w ramach Systemu Wymiany Informacji o podatku VAT – elektronicznego systemu wymiany informacji, potocznie zwanego systemem VIES ( VAT Information Exchange System) . Zgodnie z art. 22 do 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 każde państwo członkowskie utrzymuje elektroniczną bazę danych… Read More »