Tag Archives: Transakcje Wewnątrzwspólnotowe

System Wymiany Informacji o podatku VAT czyli nowe obowiązki administracji podatkowej i podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych

Przystąpienie 1 maja 2004r. Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że granice celno-podatkowe Polski z krajami UE zostały zniesione, a transakcje handlowe z tymi krajami nie mogą być już określane w aspekcie podatku od towarów i usług jako transakcje importowe czy eksportowe. Z dniem przystąpienia Polski do UE, VAT od towarów przywożonych do Polski z innych… Read More »